Hoylu AB: Hoylu expanderar sin affär inom kryssnings- och marinindustrin.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö, den 20 oktober 2017-Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för företag, meddelade idag att det pågående projektet med det globala kryssningsfartygssällskapet och sjöfartsindustrin utvecklas framgångsrikt och genererar nu fler möjligheter inom samma bransch såväl som till andra inom sjöfartssektorn. Hoylu meddelade tidigare i år sitt fleråriga partnerskap med ett globalt kryssningsföretag för att leverera lösningar för samarbete och innehållsgenerering till en mängd olika typer av offentliga och privata bildskärmar och touch-enheter.  Leveranserna i det tredje kvartalet inkluderade Hoylu Software Suite, Hoylu Insight och en förpackad Huddlewall-lösning för ett totalt värde av 1.3 miljoner kronor. Programvaran kommer att användas i offentliga konferenslokaler och gemensamma utrymmen, såväl som av enskilda anställda på bärbara datorer,surfplattor och andra enheter som en del av utrullningen av leveransen.

 

Den initiala leveransen under tredje kvartalet förväntas expandera under fjärde kvartalet till att inkludera ytterligare installationer till fler företag samt generera försäljningsmöjligheter inom den bredare sjöfartssektorn som även omfattar passagerare, frakt, drift och annan verksamhet.  Produkterna kommer att användas för att tillhandahålla digital transformation inom områdena lagkommunikation, visualisering och kunskapshantering samt hantering av den egna flottan.

 

Hoylus lösningar och programvara erbjuder nya och spännande sätt att arbeta bättre, snabbare och effektivare.  Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.  

 

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl 08:30 C.E.T

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content