Hoylu AB: Hoylu byter Certified Adviser

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö den 22/11/2017 

Hoylu AB, listat på Nasdaq First North, har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som Certified Adviser på Nasdaq First North. Mangold kommer att vara bolagets Certified Adviser från och med den 23 november 2017. 

 

För mer information, kontakta:

 

Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

 

Kort om Bolaget:

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Kortnamn: HOYLU

 

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

 

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

 

Publicering

Denna information är sådan information som Hoylu AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl 16.30 CET.

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content