Hoylu AB: Hoylu bekräftar femårsavtal enligt tidigare pressmeddelande

Facebook
Twitter
LinkedIn


Hoylu meddelade den 19 april 2017 ett nytt femårsavtal med ett stort USA-baserat livsstilsföretag. Den nya kunden är ett stort globalt kryssningsföretag med underhållning och hotell. Avtalet avser kundens landbaserade kontor.

Hoylu uppskattar projektets potentiella ordervärde till mer än 2 miljoner USD över en femårsperiod. Ordern avser visuella verktyg för projekt, kommunikation och innehållsgenerering, mjukvara och hårdvara. Den första leveransen beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2017. Se mer information i pressmeddelande från den 19 april.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46 8 454 32 00

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post kw@hoylu.com

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content