HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) HOYLU MOTTAGER NY ORDER OCH FORTSÄTTER ATT UTÖKA SIN VERKSAMHET INOM BYGGNADSINDUSTRIN

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 7:e aUG 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från en ny kund inom byggsektorn i USA, Arden Engineering. Ordervärdet är 375 000 SEK.

”Visuellt samarbete är ett bättre sätt att rikta och samtidigt engagera team. Den enkla användningen av Hoylu’s produkter har visat sig fördelaktig inom AEC industrin och denna order är ett ytterligare exempel. En fantastisk användarupplevelse är nödvändig för att hantera övergången från analog till digital för att uppnå ökad produktivitet” sa Stein Revelsby VD Hoylu.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu Walls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content