Hoylu AB: Förändring av det totala antalet aktier i Hoylu AB (publ).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ) (“Hoylu”) har slutfört den riktade emissionen som tidigare offentliggjordes den 12 juni 2017 och som ett resultat har antalet aktier i Hoylu AB ökat med 1 699 999 nya aktier.

Hoylu’s aktiekapital har ökat från 708 976 SEK till 849 122 SEK fördelat på 10 299 999 aktier.


För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post sr@hoylu.com

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post kw@hoylu.com

 

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

 

Hoylu AB

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Publicering

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 09:00 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content