Hoylu AB: Förändring av det totala antalet aktier i Hoylu AB (publ).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ) (“Hoylu”) har slutfört den riktade emissionen som tidigare offentliggjordes som en del av Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 september 2017 och som ett resultat har antalet aktier i Hoylu AB ökat med 1 000 000 nya aktier.

 

 

Hoylu’s aktiekapital har ökat från 849 122 SEK till 931 561 SEK fördelat på 11 299 999 aktier.

 

Hoylu är glada för att meddela att medlemmar av Hoylu’s executive team tecknat för 622,796 aktier, eller 63% av de 1 000 000 nya aktier.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post sr@hoylu.com

 

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post kw@hoylu.com

 

Kortnamn: Hoylu

 

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

 

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

 

Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

 

Hoylu AB

 

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

 

 

Publicering

 

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 08:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content