Hoylu AB: Förändring av det totala antalet aktier i Hoylu AB (publ).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö den 12 januari 2018, Hoylu AB (publ) (“Hoylu”) meddelar idag att den riktade emissionen som kommunicerades den 28 december 2017 genförs i två delar, då den första delen är en avräkning mot en skuld och den andra sker med likvid.

Vidare tillkännager Hoylu att den riktade emissionen för del 1 har genomförts och därmed har Hoylus antal aktier ökat med 1.015.823. Dessa aktier tecknades till en kurs om 5,67 kr. Hoylus aktiekapital har ökat från 931 561 kronor till 1 015 304,29 kronor fördelat på 12 315 822 aktier.

För förtydligande är teckningskursen för del 2  5,50 kronor och därmed uppgår det genomsnittliga teckningspriset för båda delarna till 5,56 kronor per aktie. Likvid för del 2 har mottagits och registrering av aktierna pågår.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Hoylu AB

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Publicering

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 08:30 CET.

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content