Finansinspektionen ålägger Hoylu sanktionsavgift

Facebook
Twitter
LinkedIn

Finansinspektionen har beslutat att ålägga Hoylu AB (publ) en sanktionsavgift om 2,1 miljoner kronor för bristande informationsgivning i samband med två av bolagets pressmeddelanden under april 2017.

Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Stein Revelsby, VD: ”Händelsen ägde rum för över två år sedan. Hoylu har sedan dess vidtagit åtgärder för att förhindra liknande händelser. Vi respekterar Finansinspektionens beslut i sak men anser inte att sanktionsavgiften är proportionerlig.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

www.hoylu.com

Ticker: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08:52 den 19 juni 2019.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content