Swedish Regulatory News

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2018

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor/financial-reports/). För mer information vänligen kontakta:Stein Revelsby, VD på Hoylu,

Read More »