Swedish Regulatory News

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2019

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Stein Revelsby, VD på Hoylu

Read More »