Swedish Regulatory News

Sista dag för handel i BTA

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade

Read More »

Hoylu ABs företrädesemission övertecknad

Stockholm, Sverige, 10 juni 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, redovisar preliminärt utfall i företrädesemissionen. Under teckningsperioden i Hoylu AB:s företrädesemission,

Read More »