HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DESEMBER 2019

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DESEMBER 2019 Stockholm, Sverige, 24 februari 2020 Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – desember 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). “En viktig milstolpe för Hoylu i Q4 var undertecknandet av det första större Software as Read more…

HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNINGSIFFROR FÖR FJÄRDE KVARTALET.

Stockholm, den 16 januari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. Dessa omfattar bokning, fakturering och omsättning Hoylu övergår till mjukvara som tjänst (SaaS) som affärsmodell och i samband med detta kommer Hoylu att rapportera bokning, fakturering så väl som årliga Read more…

HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande. HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM Hoylu AB (”Hoylu” Read more…

HOYLU AB: TECHNOLOGY INNOVATIONS GROUP REPRESENTERAR HOYLU I EMEA.  

Stockholm, den 15 januari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att dem ingått i ett strategiskt partnerskap med Technology Innovations Group (TIG) ”Technology Innovations Group (TIG), den ledande inom innovation och teknikförsäljning i EMEA regionen som erbjuder integrerade automatiserings och kontroll lösningar för smarta utrymmen är Read more…

HOYLU AB (publ) Styrelsen i Hoylu beslutar om en företrädesemission om cirka 13,7 miljoner kronor och genomför en riktad nyemission av aktier om 6,25 miljoner kronor

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande. Styrelsen i Hoylu beslutar om Read more…

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration