Swedish Regulatory News

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2022

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida:(https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta:Truls Baklid, CEO,

Read More »
Skip to content