Hoylu AB: Hoylu AB (publ) genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner om 6 mkr

Stockholm den 21 oktober 2019 – Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade den 16 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Read more…

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) HOYLU MOTTAGER ÄNNU EN ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.

Stockholm, Sverige, 23:e aug 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit ännu en order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden, Företaget samlar samman kontor i 11 olika städer i Ryssland och CIS samt har ett Read more…

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2019

Stockholm, Sverige, 23 augusti 2019 Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – juni 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com. “Intäkterna under andra kvartalet reflekterade inte den ökade närvaron, det visade intresset och dem ökade aktiviteterna som vi såg hos våra största kunder. Höjdpunkten Read more…

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) HOYLU MOTTAGER FLER NYA ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.

Stockholm, Sverige, 15:e aug 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit tre order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Företaget samlar samman kontor i 11 olika städer i Ryssland och före detta Sovjetstater samt har Read more…

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration