Swedish Regulatory News

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2020

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida:(https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För ytterligare information, vänligen kontakta:Stein Revelsby,

Read More »