Swedish Regulatory News Archives - Hoylu

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – MARS 2020

Stockholm, Sverige, 15 maj 2020 Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – mars 2020 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). “COVID-19-pandemin har påskyndat användningen av samarbetslösningar eftersom människor har tvingats arbeta från sina hem. Hoylu lanserade en ny produkt i april, tidigare än ursprungligen Read more…

HOYLU AB (publ): Styrelsen i Hoylu beslutar om en private placement om cirka 63 miljoner kronor, en företrädesemission om cirka 11 miljoner kronor, att flytta fram datumet för årsstämman…

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, USA, NYA ZEELAND, HONG KONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION OM SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ SÅDANA ÅTGÄRDER ELLER PÅ ANNAT SÄTT STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER. SE AVSNITTET VIKTIG Read more…

HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020.

Stockholm, den 3 april 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära siffror för det första kvartalet 2020. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 8,2 MSEK upp 26% från 6,5 MSEK under första kvartalet 2019. Faktureringen uppgick under kvartalet till 9,0 miljoner kronor. Rörelsekostnader under kvartalet uppgick Read more…

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) MOTTAGER NYA ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.

Stockholm, Sverige, 24:e mars 2020 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit nya order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Företaget samlar samman kontor i 11 olika städer i Ryssland och CIS samt har ett återförsäljarnätverk Read more…

HOYLU AB: HOYLU FÅR ORDER FRÅN NY KUND I BYGGBRANSCHEN

Stockholm, den 27 februari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att man fått en order från Mace (macegroup.com), ett internationellt konsult- och byggföretag. Den ursprungliga ordern är 300 000 SEK i mjukvaru- och produktintäkter. “Vi bygger en solid kundportfölj inom byggbranschen och har identifierat specifika möjligheter Read more…

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DESEMBER 2019

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DESEMBER 2019 Stockholm, Sverige, 24 februari 2020 Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – desember 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). “En viktig milstolpe för Hoylu i Q4 var undertecknandet av det första större Software as Read more…